مراکز فروش:

دفتر مرکزی
 • address

تهران- خیابان سمیه بین سپهبد قرنی و استاد نجات الهی پلاک 233

 • Phone

0218300 98218880277+

 • Fax

982188802810+ 

فروشگاه شهر فناوری ۰۶
 • address

تهران- بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری پایتخت طبقه اولواحد 06

 • Phone

02188879148

 • Fax

02188879148

فروشگاه شهر فناوری ۱۰۲
 • address

تهران- بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری پایتخت طبقه اول واحد 102

 • Phone

02188879148

 • Fax

02188879148

فروشگاه شهر فناوری ۱۱۹
 • address

تهران- بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری پایتخت طبقه اولواحد 119

 • Phone

02188879148

 • Fax

02188879148

فروشگاه شهر فناوری ۲۰۳
 • address

تهران- بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری پایتخت طبقه دوم واحد 203

 • Phone

0218300 98218880277+

 • Fax

982188802810+ 

مراکز خدمات پس از فروش:

مرکزخدمات دفتر مرکزی
 • address

تهران- خیابان سمیه بین سپهبد قرنی و استاد نجات الهی پلاک 233

 • Phone

0218300 98218880277+

 • Fax

982188802810+ 

مرکز خدمات پایتخت
 • address

تهران- بلوار میرداماد مجتمع کامپیوتری پایتخت طبقه هفتم واحد 702

 • Phone

02188879148-50

 • Fax

02188879148-50

مرکز خدمات شیراز
 • address
شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان معدل - مجتمع کسری - طبقه دوم - واحد 206
 • Phone

071-32362245 , 071-32236246