همایش سراسری محصولات RME زمستان ۱۳۸۷، مرکز همایش های صدا و سیما